Elektritööd

KOGEMUS LOOB KINDLUSTUNDE

Peame väga tähtsaks kindlustunnet tellija ja töö tegija vahel. Pikaajaline kogemus elektritööde tegemisel on andnud meile laialdased teadmised ja kompetentsi. Oleme head koostööpartnerid igas etapis olemasolevate elektripaigaldiste rekonstrueerimisel ja uute rajamisel projekteerimisest paigalduseni, dokumentatsiooni koostamisel, hooldusel ja käidul. Koostöös leiame parimad lahendused ja saavutame parima tulemuse.

Eletali elektrikud on hea väljaõppega, suurte kogemustega ja usaldusväärsed. Meil on pikaajalised tegevuskavad oma töötajate õpetamisel, arendamisel ja kompetentsi tõstmisel. Kogemus ja kompetents- see annab kindlustunde teile ja meile.