12.06.2014

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu (EKHHL) poolt väljastati meile uus hoolduse III klassi sertifikaat. Selle taseme sertifikaate on Eestis hetkel väljastatud vaid viieteistkümnele äriühingule, mis tõendab, et meil on kõrgelt kvalifitseeritud personal ja hästi toimiv süsteem kinnisvara tehnosüsteemide korrashoiuks.

vt. EKHHL sertifikaat 2014_2017

Post Navigation